Het merendeel van alle kinderen in Nederland krijgt het onderwijs dat bij hen past. Ze behalen moeiteloos een diploma en stromen door van basisschool naar voortgezet onderwijs, naar mbo, hbo, universiteit, werk. Dat is een compliment waard aan het adres van het onderwijs, de kinderen en hun ouders. Maar we willen anno 2014 meer! We willen dit nu ook realiseren voor de kinderen waarvoor passend onderwijs niet vanzelf spreekt. Dat is de uitdaging waarmee we nu meer dan ooit te maken hebben, waar we samen werk van willen maken. Het besef dat passend onderwijs begint in en om de klas, maakt dat niet alleen leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren met de betrokken leerlingen en hun ouders aan zet zijn, maar ook directeuren en schoolleiders. Dit alles in de wetenschap dat wat goed is voor deze leerlingen die van ons een extra inspanning vragen, per definitie goed is voor alle andere leerlingen.

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem dan contact met ons op!

Onze ambitie om ook voor deze leerlingen passend onderwijs te realiseren brengt de komende schooljaren de nodige uitvoeringsvragen met zich mee: hoe gaan we het nu mét elkaar ook echt vóór elkaar krijgen? Hoe legt u afspraken vast en zorgt u ervoor dat iedereen zich hieraan kan en wil houden? Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden om de ambities van passend onderwijs te kunnen realiseren?  Hoe creëert u samenwerking met relevante partijen zoals gemeenten, jeugdhulp of justitie? En hoe komt u tot sluitende zorgarrangementen terwijl u te kampen heeft met een laag leerlingenaantal en minimale middelen?

Twitter mee over het Congres 
Passend Onderwijs 2014!
met #PassendOnderwijs @logacom

Tijdens dit congres wordt aandacht besteed aan de menselijke dynamiek die passend onderwijs eigen is en aan het veranderproces waarin het onderwijs zich de komende jaren zal bevinden.

Meesterschap in regie, samenwerking, communicatie en creatief denken staan voorop. Maar ook het bepalen van uw persoonlijke rol, uw bijdrage en betrokkenheid waar het gaat om het realiseren van de ambities van passend onderwijs. 

Schrijf u nu in voor dit congres en ontmoet collega leerkrachten, docenten, IB’ers, zorgcoördinatoren, schoolleiders en schoolmaatschappelijk werkers in primair, voortgezet en speciaal onderwijs en professionals uit de jeugdhulp en de gezondheidszorg. U gaat naar huis met handreikingen waarmee u morgen aan de slag kunt! 

 
Doelgroep: Leerkrachten, docenten, IB’ers, zorgcoördinatoren, schoolleiders en schoolmaatschappelijk werkers in primair, voortgezet en speciaal onderwijs en professionals uit de jeugdhulp en de gezondheidszorg.