Programma

09.00 Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!
 
10.00 Opening door de dagvoorzitter 
Drs. Jaap van Petegem, PETEGEM-Jeugdbeleid & Onderwijs.
 
10.15 Passend Onderwijs: tussen systemen, docenten en leerlingen​
Dr. Arnold Jonk, hoofdinspecteur Primair onderwijs en Expertisecentra, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
10.45 Passend Onderwijs internationaal en de lessen voor Nederland​
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Veel besturen en samenwerkingsverbanden hebben ervoor gekozen om ‘low profile’ te starten en geleidelijk aan beleidsrijker met de nieuwe wet om te gaan. Bij de uitwerking van nieuw beleid voor passend onderwijs is het de moeite waard om te kijken naar internationale ervaringen en daaruit lessen te trekken voor de Nederlandse situatie.
De spreker heeft studiereizen georganiseerd naar verschillende landen, zoals Noorwegen, VS, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Schotland en Finland. Er blijkt geen enkel systeem dat in de Nederlandse situatie gekopieerd kan worden, maar er zijn wel lessen te trekken uit de ervaringen elders. Dit geldt in het bijzonder voor de ervaringen in een deelgemeente van Londen (Newham) en in één van de Bundesländer in Oostenrijk (Steiermark). 
Tijdens deze presentatie wordt een toelichting gegeven op het internationale perspectief, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ervaringen in Londen en Oostenrijk en worden daaruit lessen getrokken voor de Nederlandse situatie. Als voorbeeld van een uitwerking van deze lessen komt de vormgeving bij de stichting Consent, een schoolbestuur voor 33 openbare scholen in Enschede en Oost Twente aan de orde. 
Drs. Alfons Timmerhuis, lid College van Bestuur Stichting Consent. 
 
11.15 Koffie- en theepauze
Tijdens deze en de andere pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.
 
11.45 1e ronde deelsessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de deelsessies waar u een keuze uit kunt maken.
 
13.00 Lunch en bezoek informatiemarkt
In de Foyer hebben wij een gevarieerde lunch voor u klaar staan, tevens is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.
 
 

 
14.00 Passend Onderwijs als onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur
Kenmerkend voor organisatie en bekostiging van zorg in Nederland is dat deze zich richt op individuen met een indicatie. Dé grote uitdaging wordt om het hele gezin/sociale netwerk als cliënt én als collega te zien. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs?
Erik Dannenberg, projectleider 'Speciaal onderwijs in de transities'. Tevens senior adviseur BMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Voorheen wethouder van de Gemeente Zwolle en VNG-onderhandelaar Jeugdwet en WMO.

14.30 U en uw collega’s zijn de spil van passend onderwijs
Het leeuwendeel van alle onderwijs- en zorgprofessionals zet zich al sinds jaar en dag in om passend onderwijs te realiseren voor de kinderen met wie ze te maken hebben. In de meeste gevallen lukt dat ook. Maar er is ook een groep kinderen met wie de school vaak slechts met veel inspanning de aansluiting weet te vinden. In sommige gevallen lukt dat ook na vele pogingen niet. Toch hebben alle betrokken professionals samen beslist de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis over de oorzaken van de problematiek en kennen zij ook de pedagogische en onderwijskundige wegen die tot een oplossing kunnen leiden. Ook de financiële middelen zijn vaak het probleem niet. Verder zijn er ruimschoots voldoende voorzieningen getroffen om te voorkomen dat kinderen tussen de wal en het schip vallen. Hier liggen dan ook niet de belangrijkste uitdagingen. In veel situaties waarin het niet lukt om voor een kind passend onderwijs te realiseren, komt dat vooral door de menselijke dynamiek in en om de klas, de school of het samenwerkingsverband. Wat zijn de drie belangrijkste valkuilen en hoe hiermee om te gaan?
Bart van Kessel, senior beleidsadviseur en consultant, Van Kessel Verhalen en verbinden. Tevens auteur Resultaat door verbinden en Iedereen aan boord!
Drs. Jos van der Horst SMP, veranderkundige, Quanta NpM.  Tevens auteur Resultaat door verbinden en Iedereen aan boord!
 
15.00 Koffie- en theepauze
Tijdens deze en de andere pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.
 
15.30 2e ronde deelsessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de deelsessies waar u een keuze uit kunt maken.
 
16.45 Afsluitende borrel